Jūsų duomenų apsauga

Garantuojame, kad užsakymo informacijoje Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė ir kt.) yra naudojami tik tam, kad galėtume tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugas. Be Jūsų leidimo duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu!

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Naudodamiesi programėlėmis, jūs sutinkate, kad gali būti anonimiškai renkami jūsų įrenginio duomenys (prietaiso modelis, operacinės sistemos versija ir pan.), kad galėtumėme ateityje patobulinti programėlę.